Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak


Energiaren Euskal Erakundea

 Energiaren Euskal Erakundea   CADEM   SHESA   BIMEP   Harana Kontrasta  

Energiaren Euskal Erakundea

1. Erakundeaz eta antolamenduaz informazioa Lotura  PDF
Eratzeko Legea -  
Organo Errektoreen Dekretua -  
Zuzendaritza Kontseilua -  
Organigrama   -
Kargu publikoak   -
Langileak -  
Jokabide kodea -  
Urteko txostena -  
Kalitate, Ingurumen eta Prebentzio Politika -  
Kalitate eta Ingurumeneko ziurtagiriak -   
Berdintasun plana -  
Burututako zereginak -  
Legegunea, Euskal Herriaren araudia   -
Bateragarritasun baimenei edo aitorpenei buruzko ebazpenak - Ez daude
2. Planifikazioaz eta ebaluazioaz informazioa Lotura  PDF
3E2030 Energia Estrategia   -
EnergiBasque Estrategia   -
Energia Egoeraren Behatokia   -
Urteko energia balantzeak eta datuak   -
Energia proiektuak   -
Kalitate plana -  
Prebentzio plana -  
Zerbitzuaren informazio estadistikoa -  
Hornitzaileen balorazioa -  
Ingurumen jarduera -  
Karbono aztarna eta sahiestutako emisioak    
Hidrogenoaren Euskal Estrategia   -
Euskal Energia Trantsizioa - Energiaren Bidea   -
Mugikortasun elektrikoaren euskal estrategia   -
Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Plana   -
1/2024 Legea, otsailaren 8koa, Energia Trantsizioari eta Klima Aldaketari buruzkoa   -
3. Eragin ekonomikoa duen jardunaz informazioa Lotura  PDF
Laguntzak eta diru laguntzak     
Kontratuak    
Hitzarmenak -  
Kudeaketa gomendioa -  
Diru-laguntzen plan estrategikoa -  
Iruzurraren aurkako plana     -
Iruzurraren aurkako adierazpen instituzionala -  
Suspertze eta Erresilientziarako Mekanismoaren salaketa-postontzia   -
4. Jarduera publikoaz informazioa Lotura  PDF
Prentsa eta albisteak   -
Jardunaldiak eta ikastaroak   -
Argitalpenak   -
Eusko Jaurlaritza   -
Irekia   -
5. Ekonomiaz, aurrekontuaz eta ondareaz informazioa Lotura  PDF
Aurrekontua   -
Ikuskatutako Urteko Kontuak. Kapital eta ustiapen aurrekontuen likidazioa. Programatutako helburuen betetze mailaz txostena    -
Ondasun higiezinak jabetzan   -
Goi kargu eta arduradun nagusien ordainsariak    
Kalte ordainak    
Ondasun eta jardueren adierazpenak    
Aurrekontuaren likidazioaren kontu orokorra   -
6. Informazio orokorra Lotura  PDF
Partaidetzako sozietateak   -
Eginkizuna, Ikuspegia eta Balioak   -
Energiaren alorreko bestelako informazioa   -
7. Informazio publikorako irispidea Lotura  PDF
Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea baliatzea   -
GARDENA - Gardentasuna Eusko Jaurlaritzan    

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.