Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Argitalpenak

Energiaren Euskal Erakundeak garatutako argitalpenak zure esku jartzen ditugu, betiere behar bezala sailkatuta haien bilaketak errazteko.

Guztiak

Euskal Herriko Mapa Geologikoa eskalan 1:200.000
Euskal Autonomia Erkidegoko mapa geologiakoa eskalan 1:25.000
Euskal Autonomia Erkidegoko mineral eta industri harrien mapa
Euskal Autonomia Erkidegoan eguzki-erradiazioa
Atlas Eólico del País Vasco
Itsas-energia - DVD
Energía Solar
Minihidráulica en el País Vasco
Valorización de la Biomasa en el País Vasco
Diseño básico de revestimientos refractarios
Eficiencia Energética Eléctrica - Tomo I: Introducción y Auditoría Energética Eléctrica
Eficiencia Energética Eléctrica - Tomo II: Generación de la Electricidad
Eficiencia Energética Eléctrica - Tomo III: Transporte y distribución de la Electricidad
Eficiencia Energética Eléctrica - Tomo IV: Empleo de la Electricidad
Equipos de Intercambio de Calor
Revestimientos Refractarios en Hornos Industriales
Energiaren Hiztegi Enziklopedikoa
ENERGIA. Eraginkorra eta berriztagarria
Guía de la edificación sostenible para la vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco
Guía para la realización de balances energéticos en hornos eléctricos de arco (HEA)
Instalaciones Frigoríficas (edición actualizada)
Egunean eguneko energia. Erabilera eraginkorrerako gida.
Manual de Accionamientos Eléctricos- Tomos I y II
Eraginkortasunez gidatzeko eskuliburua auto pribaturako
Manual de Eficiencia Energética en Instalaciones de Bombeo
Manual de Eficiencia Energética Térmica en la Industria- Tomos I y II
Manual de Operadores Industriales de Calderas
ENERGIA 2001. EAEko energiari buruzko datuak, 2001
ENERGIA 2002. EAEko energiari buruzko datuak, 2002
ENERGIA 2003 - EAEko energiari buruzko datuak
ENERGIA 2004
ENERGIA 2005
ENERGIA 2006
ENERGIA 2007
ENERGIA 2008
ENERGIA 2009
Euskadiko Energia Estrategia 2005
Euskadiko energia Estrategia 2010
Energia 2010
Euskal Herriko Mapa Geologikoa eskalan 1:25.000 (memoria + planoa)
Euskal Autonomia Erkidegoko mapa hidrogeologikoa 1:100.000 eskalan
Euskal Herriko Mapa Geologikoa 1:100.000
ENERGÍA 2011
Urteko txostena 2000
Urteko txostena 2001
Urteko txostena 2002
Urteko txostena 2003
Urteko txostena 2004
Urteko txostena 2005
Urteko txostena 2006
Urteko txostena 2007
Urteko txostena 2008
Urteko txostena 2009
Urteko txostena 2010
Urteko txostena 2011
Euskadiko etxeko sektoreko energia-erabilerari buruzko azterlana
Lurrin galdarak industrian (Edizio gaurkotua)
Euskadiko Energia Estrategia 2000
Euskadiko Energia Estrategia 2020
Urteko txostena 2012
Energia 2012
Energia 2013
Urteko txostena 2013
Urteko txostena 2014
Energia 2014
Urteko Txostena 2015
Energia 2015
Euskadiko Energia Estrategia 2030
Urteko Txostena 2016
Euskadi Energia 2016
Minicentrales Hidráulicas
Parques Eólicos
Plantas de Valorización de Biogás de Vertedero
Valorización Energética de RSU integrada con Ciclo Combinado
Plantas Integradas de Gasificación y Ciclo Combinado (IGCC)
Turbinas de Gas en Ciclo Combinado
Turbinas de Gas en Ciclo Simple
Urteko Txostena 2017
Euskadi Energia 2017
Urteko txostena 2018
Euskadi Energia 2018
Urteko txostena 2019
Urteko txostena 1983
Urteko txostena 1998
Urteko txostena 1996
Urteko txostena 1997
Informe anual 1999
Urteko txostena 1984
Urteko txostena 1985
Urteko txostena 1986
Urteko txostena 1987
Urteko txostena 1988
Urteko txostena 1989
Urteko txostena 1990
Urteko txostena 1991
Urteko txostena 1992
Urteko txostena 1993
Urteko txostena 1994
Urteko txostena 1995
Euskadi Energia 2019
Urteko txostena 2020
Euskadi Energia 2020
Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Plana
Urteko txostena 2021
Hidrogenoren Euskal Estrategia H2
Mugikortasun elektrikoaren euskal estrategia
ERREMINTA - GIDA
Euskadi Energia 2021
Industriako energia-eskaria murrizteko jardunbide egokien gida
Informe anual 2022
Euskadi Energia 2022
Urteko txostena 2023

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.