Eusko Jaurlaritzaren
Energia Agentzia

Jardunaldiak eta albisteak

Euskal energia sistemaren historia hurbila

 •   70eko hamarkada

  Petrolioaren krisiak munduan

  Euskadin gabezia handi-handiak energia aldetik.
  (Energia kontsumoa ez eraginkorra, petrolioaren mendekotasun handia eta sortzeko ahalmen mugatua).

 • 1980 - 1990

  Euskal energia politikaren hastapena

  1979ko Euskadiko Autonomia Estatutua (Gernikako Estatutua) onartu eta gero, euskal energia politikari ekin zitzaion, eraginkortasunean, dibertsifikazioan eta energia berriztagarrietan oinarrituta.

 • 0

  Energia politikaz azterlana euskal autonomia erkidegoan

  Euskal Kontseiluak lehen azterlana burutu zuen Euskadiko energia egoeraz, haren xehetasunezko ezagutza eskuratzeko asmoz, eta horren argitan, energia politika planifikatua garatu ahal izateko, euskal energia sektoreak zituen gabeziak eta hutsuneak konpontzeko xedez.

   

  HELBURU NAGUSIAK:
  Energia eraginkortasuna eta energia iturrien eta beren jatorrien dibertsifikazioa.