Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Laguntza Programak

Euskadiko toki herri administrazioaren alorrean energia iraunkortasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntza programa

Diru laguntza deialdia: 2024ko irailaren 30ra arte indarrean, edo aurrekontua amaitu arte.

Eskaerak tramitatzera sarbidea

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud.

Epeak

 • Eskaerak aurkezteko epearen hasiera: 2021eko maiatzaren 19a
 • Eskaerak aurkezteko epearen amaiera. Bi data hauetako bataren hasiera izango da:
  • Programa honetara bideratutako aurrekontua bukatzen denean.
  • 2024ko irailaren 30an.

Helburuak

Euskal Autonomia Erkidegoko Energia Iraunkortasun 4/2019 Legeak, otsailaren 21ekoa, toki herri administrazioaren alorrean energia iraunkortasunaren oinarri arautzaileak ezartzen ditu, energia eraginkortasunaren, energiaren aurrezpenaren eta energia berriztagarrien erabileraren aldeko neurriak sustatuz.

Ildo horretatik, Euskadiko toki herri administrazioaren jabetzako instalazio eta eraikin publikoetan energiaren aurrezpena, eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera sustatzeko jarduerak diruz laguntzea da programa honen helburua.

Onuradunak

Dirulaguntza hauek herri administrazio publikoei eta horiei lotutako erakunde publikoei edo menpekoei, honako hauek:
a. Kontzejuak, bazkunak, batzar administratiboak eta maila apalagoko lurralde beste toki erakunde batzuk.
b. Udalerriak.
c. Udalerrien mankomunitateak, Arabako Lurralde Historikoaren kuadrillak eta beste toki erakunde batzuk, toki erregimenaren oinarrizko legerian eta Euskadiko 2/2016 toki erakundeen legean ezarritakoaren arabera.
d. Toki erakunde horiekiko harremanak edo menpekoak diren organismo publikoak.
e. Udal enpresa publikoak, zeinetan kapital soziala atal honetan aurreikusten duten erakundeen partaidetza zuzena edo zeharkakoa ehuneko 50 baino handiagoa bada.
f. Fundazioak, sortzeko patronoa toki erakundea denean, edo patronatoan gehiengoz nagusitzen direnak toki erakundeko ordezkariak badira.
g. Partzuergoak, baita era guztietako erakunde instrumental guztiak, nagusiki toki kapital publikoa partaidetza dutenak, edo gehiengoa toki erakunde batena bada.

Diruz lagunduko diren jarduketak

a. Kanpoko argiteria publikoaz energia auditoriak.
b. Eraikinen eta energia instalazioen energia auditoriak.
c. Energia iraunkortasunaren aldeko jarduteko plana, 4/2019 Legearen esparruan.
d. Hiri mugikortasun iraunkorraren aldeko planak.
e. Energia iraunkortasunaren inguruko bideragarritasun azterlanak eta proiektuen prestaketa

Diru-kopurua

Programa honi esleitutako diru-saila edo aurrekontua bost milioi (5.000.000) eurokoa da.

Informazio gehiago

 • Telefonoa: 944035600
 • Euskadiko toki herri administrazioaren alorrean energia iraunkortasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntza programaren oinarriak.

  Laguntzen programaren oinarri arautzaileak

  EBAZPENA, 2023ko otsailaren 21ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aurrekontu-zuzkidura murriztea eta epeak luzatzea erabakitzen baita Euskadiko toki-administrazio publikoaren energia-jasangarritasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntzen programan.

  EBAZPENA, 2023ko abenduaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Euskadiko tokiko administrazio publikoaren energia-jasangarritasuna hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko laguntzen programan epeak bigarrenez luzatzea erabakitzen duena.

Eskaeren tramitazioa

Espedienteen tramitazioa era telematikoan egingo da::
EEE Energiaren Euskal Erakundearen webgunea: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud.

Zer-nolako abantaila du tramitazio telematikoak?
 • Tramitazioa edozein egun eta ordutan egin daiteke.
 • Ez da beharrezkoa mugitzea eskaera aurkezteko.
 • Espedientearen egoera noiznahi ezagutzeko aukera dago.
Zer behar da tramitazio telematikoa egiteko?

Onartutako identifikazio elektronikorako bitartekoren bat eduki behar da.

ESKAERA TELEMATIKOA EGITEKO PROZESUA

Eskaeren tramitazioa:

Espedienteen tramitazioa era telematikoan egingo da:

1. Hasiera 2021eko maiatzaren 19an.

2. egingo da, jarraian azaltzen diren urratsak eginez

URRATSA Dirulaguntza eskatuko den jarduerari dagokion eskaera formularioa betetzera sartu behar duzu, honako lotura hauen bidez:

2. URRATSA Identifikatu ziurtagiri elektronikoarekin.

3. URRATSA Eskaera bete behar duzu, bertan eskatzen diren datuak idatziz.

4. URRATSA Sinatu eta bidali ezazu eskaera.

a) Eskaera ziurtagiri elektronikoarekin sinatu eta gero, zure eskaera jaso izanaren jakinarazpen zertifikatua jasoko duzu. Dirulaguntza eskatzeko lehen eskaera bada zure aldetik, beste jakinarazpen zertifikatu bat jasoko duzu (email edo SMS bitartez), eta bertan azalduko dira jarraibideak https://gestionayudas.eve.eus/ayudas atalera sartu ahal izateko eta eskaeraren tramitazioarekin jarraitzeko.

5. URRATSA Eskaera egiteko beharrezkoa den gainerako dokumentazioa igo edo eskuratu honakoaren bidez: https://gestionayudas.eve.eus/ayudas.

Hortik aurrera, herritarren aplikazioan (https://gestionayudas.eve.eus/ayudas) eskura izango duzu Energiaren Euskal Erakundeari eskatutako dirulaguntzaren espedienteen informazioa, eta bertatik hauxe egin dezakezu:

 • Bideratzen dauden edo amaitutako espedienteak kontsultatzea.
 • Komunikazioak eta jakinarazpenak jasotzea.
 • Eratutako espedienteetan dokumentazioa eranstea.

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.