Dirulaguntzak

Jardunaldiak eta albisteak

Laguntza Programak

GAUZATU ENERGIA - Euskadiko toki-administrazio publikoaren sektorean energia berriztagarriak erabiltzeko eta energia-efizientziako inbertsioak egiteko aurrerakinitzulgarrien programa

Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) aurrerakin itzulgarrien programa hau ireki du, mugikortasun jasangarriagoa eta energia-kontsumoaren efizientzia eta baliabide berriztagarrien aprobetxamendua helburu duten ekintzak sustatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako udal-instalazio eta -eraikin publikoetan.

Diru-zuzkidura
Ehun milioi (100.000.000) eurokoa da, interesik gabeko aurrerakin itzulgarrietan.

Informazio telefonoa

Erabiltzaileen Arretarako Zerbitzua zenbaki honetan hartuko zaituzte 946.620.600

Euskadiko toki-administrazio publikoaren sektorean iraunkortasuna bultzatzea

GAUZATU ENERGIAren helburua da udalerrietan bultzada bat ematea kanpoko argiteria publikoaren eraginkortasunari, egungo eraikuntzaren iraunkortasunari, inguratzaile termikoan aldaketak eginez, sorkuntza termikoko instalazioak hobetuz, biomasa, geotermia, eguzki-energia termikoa edo bero-ponpa duten instalazioak ezarriz, erregulazio- eta kontrol-teknologiak sartuz eta argiztapenaren eraginkortasun energetikoa hobetuz. Energia berriztagarriak ere bultzatzea, elektrizitatea ekoizteko eta biltegiratzeko, bai eta mugikortasun iraunkorragoa ere.

Oinarri erregulatzaileak

Programa honen oinarri arautzaileak Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiaren 2021eko abenduaren 13ko Ebazpenak arautuko ditu. Ebazpen horren bidez, programaren oinarri arautzaileak onartu, deitu eta argitaratuko dira.

Azken hartzaileak

Programaren azken hartzaileak honako hauek izan daitezke:
 • Kontzejuak, ermandadeak, administrazio-batzarrak eta eremu txikiagoko beste lurralde-erakunde batzuk
 • Udalerriak.
 • Arabako udalerrien mankomunitateak, lurralde historikoko kuadrillak eta beste toki-erakunde batzuk.
 • Toki-erakunde horiei lotutako edo horien mendeko organismo publikoak.
 • Paragrafo honetan aurreikusitako erakundeen partaidetza zuzena edo zeharkakoa ehuneko 50etik gorakoa duten udal-enpresa publikoak.
 • Toki-erakunde baten fundazio-patronoa duten fundazioak, edo toki-erakundearen ordezkariek modu nagusian eratutako patronatua dutenak.
 • Partzuergoak, bai eta beste edozein izaera duten gainerako erakunde instrumentalak ere, baldin eta partaidetza nagusia tokiko kapital publikoa bada edo toki-erakunde baten posizio nagusia bada.

Jardunketa subentzionagarriak:

 • Kanpoko argiteria publikoan energia-eraginkortasuna hobetzea.
 • Lehendik dauden eraikinen inguratzaile termikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzea.
 • Berotzeko, girotzeko, aireztatzeko eta ur bero sanitarioko instalazio termikoetan energia-eraginkortasuna hobetzea.
 • Instalazio termikoetan energia-eraginkortasuna hobetzea, energia kudeatzeko sistemen bidez.
 • Lehendik dauden kogenerazio-instalazioak berritzea eta/edo instalazio berriak egitea.
 • Energia-eraginkortasuna hobetzea igogailuen, eskailera mekanikoen, ponpaketa-instalazioen eta abarren instalazioetan, eraginkortasun handiko motorren, abiadura-aldagailuen eta abarren bidez.
 • Barne-argiztapeneko instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzea.
 • Energia berriztagarrietako instalazioak ekoizpen elektrikorako, isolatuak edo sarera konektatuak, fotovoltaikoak, eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak. Baita dauden minizentral hidroelektrikoak berritzea ere. Biltegiratze-sistemak sartzen dira.
 • Biomasa, geotermiko, aerotermia edo hidrotermiako instalazio termikoak eraberritzea eta/edo instalazio berriak egitea. Indibidualak, zentralizatuak edo district heating-cooling gisa konfiguratuak izan daitezke.
 • Tenperatura baxuko eguzki-instalazio termiko berriak, kolektore lauak dituztenak.
 • Inbertsioak ibilgailu motordun arin elektriko puruetan, hibrido entxufagarrietan, autonomia hedatuko elektrikoetan eta hidrogenokoetan. Material mugikor elektrikoaz edo hidrogenoz gain.
 • Inbertsioak ibilgailu motordun astun elektriko puruetan, hibrido entxufagarrietan, gas naturalean (GNC edo GNL) eta hidrogenozkoetan.
 • Ibilgailu elektrikoa, gas naturala (GNC edo GNL) eta hidrogenoa kargatzeko enborreko instalazioak eta puntuak.
 • Bizikletak mailegatzeko sistema publikoak eta bizikleten aparkaleku seguruak ezartzea.

  Laguntzen programaren oinarri arautzaileak

  EBAZPENA, 2022ko maiatzaren 11koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Euskadiko toki-administrazio publikoaren sektorean energia berriztagarriak erabiltzeko eta energia-efizientziako inbertsioak egiteko aurrerakin itzulgarrien Gauzatu Energia programaren aurrekontu-zuzkiduraren gehikuntzari publizitatea ematen diona.

Eskaeren tramitazioa

Eskaerak aurkezteko hasiera-eguna – 2021eko abenduaren 31a, 08:00etan.

Laguntza-deialdi honen eskaeren tramitazioari buruz informazio gehiago lortzeko, sar zaitez honako URL honetan:

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/eee-gauzatu-energia-2022-eu/web01-s2ekono/eu
Laguntzaren xede diren jarduerak gauzatzeko eta fakturatzeko gehieneko epeak honako hauek izango dira:

 • Hemezortzi (18) hilabete, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunaz geroztik, inbertsio hauetarako:
  • Efizientzia energetikoko inbertsioak, jarduera hauetakoren bat dutenak:
   • Inguratzaile termikoa
   • Klimatizazioko eta/edo ur bero sanitarioa sortzeko instalazioak
   • Efizientzia handiko kogenerazio-instalazioak
  • Inbertsio hautagarriak argindarra sortzeko energia berriztagarrietan
  • Inbertsio hautagarriak produkzio termikorako energia berriztagarrietan
 • Hamabi (12) hilabete, diru-laguntza emateko ebazpena jakinarazten den egunaz geroztik, inbertsio hauetarako:
  • Efizientzia energetikoko inbertsioak, jarduera hauetakoren bat dutenak:
   • Kanpo-argiteria publikoa
   • Barne-argiteriako instalazioak
   • Udal-instalazioetan egindako beste jarduketa batzuk
   • Energia-kudeaketa neurtzeko instalazioak
  • Inbertsio hautagarriak mugikortasun jasangarrian

Kaixo, hitz egingo dugu?

Hauxe da Energiaren Euskal Erakundearen arreta-zerbitzua.