Gaur gaueko 00:00etatik eskaerak izapidetu daitezke www.eve.euswebgunearen bidez

 • Laguntza eskaerak egiteko esteka: ESKAERAK

Garraioaren sektorearen hobekuntza energetikora zuzendutako Energiaren Euskal Erakundearen bi lehenengo programak operatibo daude gaurko 00:00etatik aurrera. Zehazki, Garraio Efizienteko Inbertsioetarako laguntza-programa eta Ibilgailuen Renove Plana daude indarrean, eta 6,2 M€-ko aurrekontua egiten dute biek batera.
 
EEEren laguntzen lehenengo bloke horrek ministerio-laguntzei dagokienez duen berezitasuna (hurrengo astean jarriko dira martxan beste laguntza horiek) zera da, atzeraeraginadaukala urtarrilaren 1etik aurrera egindako jardueretarako garraio-arloan izandako inbertsioetarako eta martxoaren 1etik aurrera Ibilgailuen Renove Planerako. Azken programa horrek, gainera, ez du eskatuko ordezten den txatar bihurtutako ibilgailuak indarreko Ibilgailuen Azterketa Teknikoa gainditua izan dezala.
 
Laguntza guztiak telematikoki izapidetuko dira esklusiboki EEEren webgunearen bidez, eskatzailearen bidez. Era berean, emakidadunen lankidetzarekin izapidetu ahalko dira laguntzak, interesdunaren aldez aurreko baimenarekin, horretarako behar duten informazio guztia baitute. Gainera, Energiaren Euskal Erakundea herritarren eskueran dago edozein zalantza argitzeko. Ildo horretan, telefono-kontsultarako ordutegia 8:00etatik 20:00ak arte da, astelehenetik ostegunera, eta ostiraletan 8:00etatik 18:00ak arte. Presentzialki egindako kontsultetarako bulego-ordutegia 8:30etik 13:00ak arte eta 15:00etatik 17:30era arte da, eta ostiraletan 08:30etik 13:30era arte.
 
Garraioko eta mugikortasun efizienteko inbertsioetarako laguntza-programa (1,2 M€)

 • Martxoaren 28tik urriaren 31ra arte operatibo,a edo 1,2 M€-ko esleitutako aurrekontua amaitu arte.
 • Ibilgailu motordunak eskuratzea, hala nola ziklomotore elektrikoak, gasak, hidrogenoak edo elektrizitateak bultzatutako ibilgailu astunak (autobusak eta kamioiak), baita material mugikorra ere: kaleak garbitzeko makinak, garbiketa-makina orokorrak, eta abar, energia alternatibo horiek bultzatuak.
 • Erregai alternatiboak sustatuko ditu, baita auditoriak eta azterlan energetikoak egitea ere, eta horrekin batera, bizikletaren sustapena lan-esparruan eta maileguko zerbitzu publikoetan.
 • Atzeraeraginekoa urtarrilaren 1etik aurrera.
 
Ibilgailuen renove (5 M€)
 • Helburua: lagungarria izango da energia alternatiboek bultzatutako efizientzia handiko turismo eta furgonetak eskuratzeko, hau da, elektrizitateak, hidrogenoak edo gas naturalak bultzatutakoak, berritasun gisa gasolinak edo gasolioak bultzatutako ibilgailuak ere sartuko direlarik, hori bai, betiere gehieneko efizientzia energetikoko baldintzak betetzen badituzte. 
 • A Sailkapen energetikoagasolinak edo gasolioak bultzatutako turismoetarako, eta 114 gr CO2/km-tik beherako emisioak 2.500 kg-tik beherako gehieneko masa baimendua duten furgonetetarako eta 184 gr CO2/km-ko emisioak 2.500 kg-ko edo hortik gorako gehieneko masa baimendua dutenetarako.
 • Atzeraeragina 2019ko martxoaren 1etik aurreraegindako eta fakturatutako eragiketetarako. 
 • Ordezten duen ibilgailua nahitaez bihurtu beharko da txatar, eta data horretatik aurrera egin beharko da. 
 • Txatarrera bidaltzen den autoak laguntza eskatzen duen pertsonaren jabetzakoa izan behar du 2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik. Gainera, ibilgailu horrek hamar urteko edo hortik gorako frogatutako antzinatasuna izan beharko du turismoen kasuan eta zazpikoa furgoneten kasuan, betiere ibilgailuaren lehenengo matrikulazioaren data erreferentzia gisa hartuta.
 • 2.000€-ko laguntzak gasolinak eta gasolioak bultzatutako teknologietarako; 3.000 euroraino ibilgailu elektriko puruetarako.
 • Efizientzia handiko gutxi gorabehera 2.000 ibilgailu eskuratzea bultzatuko dela kalkulatzen da.
 
Programa hauen guztien xedea da garraio sektorearen eraginkortasun energetikoa babestea, energia-kontsumo handieneko sektoreetako bat baita, % 90 baino gehiagoan petrolioaren mende baitago eta oso atomizatuta baitago.2030erako Euskal Estrategia Energetikoaren helburuekin eta Euskadiko Trantsizio Energetikoarekin bat etorriz, garraio-sektorean ordezko energia berriak sartu nahi dira, petrolioaren eratorriak ordezkatzeko; era berean, petrolioaren eratorrien kontsumo askoz eraginkorragoa egin nahi da, eta, horretarako, errepideetatik kendu nahi dira ibilgailurik antzinakoenak eta eraginkortasun txikiko teknologiak dituztenak.
 
 
Ministerioaren laguntzak, apirilaren 1ean
Garraioari zuzendutako bigarren laguntza blokeak MOVES estatuko programari dagokio, Euskadin EEEk kudeatuko duena eta 2,1 M€-ko aurrekontua duena.Programa honetan ez dago gasolina eta gasolio ibilgailuentzako neurririk, baina bai ibilgailu astunentzat eta auto elektrikoentzat, entxufatu daitezkeen hibridoentzat eta autonomia zabalagokoentzat, EEEko laguntzetan bezala.Esan beharra dago Ministerioaren laguntza hauek eta beste edozein laguntza bateraezinak direla.Gainera, MOVES programak ez du atzera-elikadurarik, eta, beraz, baldintzak bete eta martxoaren 1etik apirilera bitartean erosi diren ibilgailuek EEEren laguntzak eskatu ahal izango dituzte, eta bi programak indarrean sartzen direnean, laguntza eskatu dutenek aukeratu ahal izango dute abantaila gehien dituen neurria.Horretarako, Energiaren Euskal Erakundeko langile adituen eta kontzesionarioen aholkularitza izango dute, gai honi buruzko trebakuntza jasoko baitute.

Informazio gehiago
T. 944.035.600