Energiaren Euskal Erakundeak egindako Euskadiko energia-kontsumoaren behin-behineko datuen lehen analisien arabera, COVID-19aren ondoriozko osasun-larrialdiak energia-kontsumoen bilakaera markatzen jarraitu zuen 2021ean. Energia guztiek izan zituzten igoerak 2020aren aldean, baina 2019ko balioak berreskuratu gabe. Kontsumitutako elektrizitatea % 6,2 igo zen, gas naturala % 4,4 eta erregaiak % 4,5, 2020aren aldean.

Elektrizitatea
2021ean, Euskadiko kontsumo elektrikoa aurreko urtean baino % 6,2 handiagoa izan zen, 14.523 GWh kontsumitu baitziren, 2019an, krisiaren aurretik, erregistratutako eskaria baino % 3 gutxiago. Hala, kontsumo elektrikoa 2011ko maila baino % 12 txikiagoa izan zen.

Figura 1. Evolución del consumo de las principales energías en Euskadi 2011-2021.

1. irudia. Energia nagusien kontsumoaren bilakaera Euskadin, 2011-2021.


Sektoreka, zerbitzu sektoreak eta etxeko sektoreak ( % 21,8 eta % 17, hurrenez hurren) lehen zuten adierazgarritasuna berreskuratu zuten. Gainera, industria-sektoreak bi puntu irabazi zituen eta euskal kontsumo elektriko osoaren % 55,3an kokatu zen, 2021ean baino % 15,7 gehiago. Siderurgia eta galdaketa bereziki handitu ziren, aurreko urtean baino % 27,4 gehiago. Hala ere, kontsumoa % 27,5 jaitsi da 2011tik.
Gainerako azpisektore industrialen kontsumoak, oro har, % 8,5 egin du gora, eta, bereziki, honako azpisektore hauetan: kare zementua eta igeltsua, beiraren industria eta burdinarik gabeko metalurgia, % 22,4, % 14,3 eta % 11,2, hurrenez hurren.
 
Eraikinen sektorean ( % 1 handitu zen 2021ean) ostalaritza ( % 9), merkataritza eta zerbitzuak ( % 4,6) eta administrazio publikoa ( % 2,5) nabarmentzen dira. Etxeko kontsumoak, aldiz, % 2,2ko jaitsiera izan zuen aurreko urtearen aldean. Datu horiek agerian uzten dute 2021eko krisiak oraindik mantentzen duen eragina; izan ere, krisiaren aurreko 2019koekin alderatuta, hauek dira aldaketak: ostalaritza
(-%17,1), merkataritza/zerbitzuak (-%3,6), administrazio publikoa (-%2,2) eta bizitegi-sektorea (-%0,9).

Figura 2. Variación intertrimestral de la demanda eléctrica industrial de Euskadi 2011-2021.

2. irudia. Euskadiko industria-eskari elektrikoaren hiruhilekoko aldaketa (2011-2021).


Gas naturala
2021ean gas naturalaren kontsumoa 26.647 GWh-ra igo zen, aurreko urtean baino % 4,4 gehiago. Hori, batez ere, ohiko erabileretara (industria eta eraikinak) bideratutako kontsumo handiagoaren ondorioz gertatzen da, baina baita elektrizitatea sortzeko ere. Elektrizitatean gertatzen den bezala, kontsumo konbentzionalak (energia-sektorea alde batera utzita) ez ditu berreskuratu COVID-19aren krisiaren aurreko balioak; 2020an % 11ko murrizketa lortu ondoren, 2021ean % 9ko murrizketa erregistratu da 2019an erregistratutakoarekin alderatuta.
Ohiko erabileretarako gas naturalaren erabilera % 2,1 handitu zen eta zentral termikoetako kontsumoa % 13,1. Zentral termikoetako kontsumoak oso balio handiekin jarraitzen du 2021ean, 2019an izandako igoera handiaren ondoren.

Erregaiak

Euskadiko automobilgintzako erregaien kontsumoa % 4,5 igo da 2021ean. Kontsumo hori etengabe handitzen ari zen 2012tik 2019an bere joera aldatu zuen arte, 2020an konfinamenduarekin areagotutako murrizketa txikiekin. 2020an erregistratutako murrizketa horren zati bat 2021ean berreskuratu da, baina ez da berreskuratu krisiaren aurreko kontsumoa, eta oraindik ere 2019ko balioen % 4 azpitik dago.

2021ean izandako igoera gorabehera ( % 3,5), A gasolioaren kontsumoak 2019an erregistratutakoa baino % 3,7 txikiagoa izaten jarraitzen du, eta 2011n erregistratutakoa baino % 26 handiagoa. Gasolinaren kontsumoak % 13,6 egin zuen gora 2021ean aurreko urtearen aldean, eta 2019an eta 2011n erregistratutakoa baino % 7,8 eta % 6,8 txikiagoa izaten jarraitzen du, hurrenez hurren. A gasolioak azken urteetako adierazgarritasunari eutsi dio, Euskadin garraiorako erabilitako erregaien kontsumoaren % 90 baino zertxobait gutxiago.

Bereziki nabarmena da hegazkinetarako keroseno-kontsumoa (JET-A) oso baxua izaten jarraitu duela; izan ere, urte amaierako azken datuen faltan, krisiaren aurreko 2019 urtea baino %57,9 baxuagoa izaten jarraitzen du