Évènements et Actualités

Baterako Sorkuntzari Buruzko Jardunaldia: 661/2007 ED eta gida teknikoa

Je reconnais avoir lu et accepter la Politique de Protection des données.

Télécharger Conférences

Archives Conférence
RÉGIMEN ESPECIAL: MARCO LEGAL Y GUÍA TÉCNICA.
...

Présentation

Maiatzaren 25eko 661/2007 Errege Dekretuan, erregimen bereziko energia elektrikoa ekoizteko jarduera arautzen duena, erregimen berezian ekoizten duten pertsonen eta bereziki baterako sorkuntzan dihardutenen eskubideak eta betebeharrak xedatzen dira, besteak beste. Bestetik, aipatutako dekretuan ezartzen diren eskakizunak betetzeko prozedura honako gida honetan garatzen da zehaztasunez: “Eraginkortasun handiko baterako sorkuntza bidezko energia primarioaren aurrezkia, elektrizitatea eta bero erabilgarria zehaztu eta neurtzeko gida teknikoa”. Gida Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak argitaratu zuen 2008ko maiatzean.


Description


Programme


Bonjour, allons-nous parler?

C'est le service d’information de l'Agence Basque de l’Énergie.