Jardunaldiak eta albisteak

Hiru laguntza programen ezaugarrien laburpena

 

Inbertsioak garraio eta mugikortasunean (EEE)

RENOVE IBILGAILUAK (EEE)

MOVES (Ministerioa)

Aurrekontua

1,2

5 M€

2,1 M€

Eskaerak

Leihatila bakarra: www.eve.eus

Hasiera-data

Martxoaren 28a

Martxoaren 28a

Apirilaren 2a

Erosketa onartua

Urtarrilaren 1etik

Martxoaren 1etik

Diru-laguntza eskatu ondorengo data duena

Programaren metodologia

Bi urrats:

 • Laguntza-eskaera, aurrekontuarekin
 • Justifikazioa, fakturarekin

URRATS BAT:

 • Laguntza-eskaera eta justifikazioa, fakturarekin

Bi urrats:

 • Laguntza-eskaera, aurrekontuarekin
 • Justifikazioa, fakturarekin

Beste laguntzekiko bateragarritasuna

% 70eraino bateragarria

% 70eraino bateragarria

BATERAEZINA
BESTE EDOZEIN LAGUNTZAREKIN

Kontzesionarioaren edo saltokiaren deskontua

Ez

Ez

1.000 €

Txatar bihurtzea

Ez

NAHITAEZKOA

NAHITAEZKOA

Txatar bihurtutako ibilgailuaren Ibilgailuen Azterketa Teknikoa

 

Ez da beharrezkoa indarrean egotea

INDARREAN
otsailaren 18an

Txatar bihurtutako ibilgailuaren jabetza

 

2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik

Eskaera baino 12 hilabete lehenagotik

DIRUZ LAGUNDUTAKO ELEMENTU NAGUSIAK

IBILGAILUAK

 • Ziklomotor elektrikoak
 • Kamioi eta autobus elektrikoak, gas naturalekoak eta hidrogenokoak
 • Kamioiak gas naturalera eraldatzea
 • Material mugikor elektrikoa, gas naturalekoa eta hidrogenokoa

BESTE BATZUK

 • Kargatzeko eta GAS NATURALA ETA HIDROGENOA HORNITZEKO azpiegitura
 • Bizikletaren sustapena
 • Energia-azterlanak
 • Proiektu bereziak

TURISMO ETA FURGONETAK

 • Elektriko puruak
 • Hibrido entxufagarriak
 • Hibrido ez-entxufagarriak
 • Gas naturala
 • Hidrogenoa
 • GLP
 • Gasolinakoak eta gasoliokoak (ikus programaren baldintzak)

TURISMO ETA FURGONETAK

 • Elektriko puruak
 • Hibrido entxufagarriak

BESTE BATZUK

 • Motozikleta elektrikoak
 • Gas naturaleko eta PGLko kamioiak
 • IBILGAILU ELEKTRIKOAK KARGATZEKO GUNEAK
 • Bizikleta elektrikoak maileguz uzteko sistemak

TAULA HONEN XEDE BAKARRA INFORMATZEA DA, ETA EZIN IZANGO DA INONDIK INORA LOTESLETZAT JO, EZTA AIPATUTAKO EDOZEIN LAGUNTZA-PROGRAMAREN OINARRIETAKO PARTETZAT JO ERE.