Sarrera

Sare elektrikoek energia garriatzen dure ekoizpen gunetatik kontsumo gunetara.

 • Elektrizitatea ekoizteko gunea
 • Kontsumo guneak

Sare adimendunak

Sare adimendun berriek sare elektrikoak modernizatzea ekarriko dute eta, hartara, XXI. mendeko premietara egokitzea.
Kontagailuetan eta banaketa eta kontrol gunetan teknologia digitala sartzeak honako hau ekarriko die sareei:

 • Eraginkortasun handiagoa
 • Energia-galera gutxiago
 • Emisio gutxiago
 • Hornidura kalitate hobea

Sare adimendunak: energia + informazioa

Gaur egungo sareen aldean, egingo duten ekarpenik handiena Informazio zehatza izango da, emango duten informazio hori oso erabilgarria izango da honako hauei begira:

 • Kontsumitzaileak. Informazio zehatza eskuragarri izateak lagundu egingo die neurriak hartzen energia-kontsumoen inguruan, etya, beraz, energia eta dirua aurrezten ere lagungarria izango da, kontsumitzaile motaren araberako tarifa ezberdinak merkatuen izan bezain laster.
 • Konpainia elektrikoak. Matxurak hobeto detektatzeko behar den informazioa izango dute eskura, eta ondorioz, zerbitzua berriro emateko denbora laburragoa izango da.
 • Sistema. Eskaria hobet kudeatuko da eta osos eraginkorrak ez diren sorkuntza planten erabilera murriztuko da, emisio gutxiago izatea ekarriko duena.

Sare adimendunak: noranzko biko informazioa

Sare sdimendunek informazioa ematen diete honako bi hauei: herritarrei eta sistema-kudeatzaileei: Erabiltzaileen kontsumoa, instalazio txikietan ekoitziriko energia, sarearen tokiren batean matxurak. Informazio ugari izango duen sare interkonektatu eta konplexuan.

Sare adimendunak: kontagailu elektriko adimendunak

Sare berrien alderik ikusgai edo nabarmena herritarrentzat kontagailu elektriko adimendunak izango dira.

Sare adimendunak: erabiltzaileen kudeaketa erabatekoa

 • Urrutiko irakurketa: kontsumoa zehaztasunez jakin gabeko fakturen amaiera.
 • Erabiltzaileak edonoiz kontsultatu ahal izango du kontsumoa webgune baten bidez.
 • Tarifa aldaketak istantean egiteko aukera izango du.

Zerbitzu berriak eratu eta emango dira, erabilera ezberdinetara egokitzeko tarifa espezifikoak, etab.

Sare adimendunak: informazio- eta kontrol-sistema adimendunak

Informazio- eta kontrol-sistema adimendunak ezarri eta abiarazi beharko dira.

Sare adimendunak: sorkuntza banatua

Sare adimendun berriak gai izango dira ekoizle txikien instalzio ugarien datuak jaso eta kontrolatzeko eraginkortasunez, sarearen konplexutasuna nabarmen areagotuko dutenak:

 • Panel fotovoltaikoak.
 • Baterako sorkuntza txikiak.
 • Etxeko mikrosorkuntza.
 • Ibilgailu elektrikoaren erabiltzaileak.

Sare adimendunak: sorkuntza banatua

Sare adimendun berriak gai izango dira ekoizle txikien instalazio ugarien datuak jaso eta kontrolatzeko eraginkortasunez, sarearen konplexutasuna nabarmen areagotuko dutenak:

 • Panel fotovoltaikoak.
 • Baterako sorkuntza txikiak.
 • Etxeko mikrosorkuntza.
 • Ibilgailu elektrikoaren erabiltzaileak.

Sarrera

Bizikleta hirian erabiltzeko garraiorik arin eta garbienetarikoa da. Ez du energiarik kontsumitzen, auto pribatuaren aldean, erostea merkea da eta, gainera, oso osasuntsua da. Segurtasunez erabiltzeko, oso erraz betetzen diren honako aholku praktiko hauek gogoan izan behar dituzu.

Sare adimendunak: ibilgailu elektrikoa

Ibilgailu elektrikoaren ezarpenak ere karga berriak eta konplexutasuna ekarriko dizkio sareari. Sare adimenduna edukitzea beharrezkoa izango da, erabiltzaileari kargari buruzko informazio guztia helarazteko eta sistemari unean uneko energia premien berri emateko.

Sare elektriko adimendun baten eskema